fbpx

Belső kommunikáció-fejlesztés

A formális és informális vállalati tér összetett rendszerét elsők között kezdtük el kutatni. Erre alapozva fejlesztési programokat dolgoztunk ki a vállalati belső hatékonyság javítására, amely egyben speciális szervezetfejlesztést is jelent. A dolgozói elégedettség kérdése, az innováció-képesség, az együttműködés minősége egyre aktuálisabbá teszik a belső viszonyok állapotának kérdését.

 
A vállalaton belüli kommunikáció jelentőségét sok helyen nem ismerik fel, vagy éppen alulbecsülik. Ez súlyos hiba, és a következmények sokáig nehezen azonosíthatók. Munkatársaink akkor fognak hatékonyan és elkötelezetten dolgozni, ha a számukra megfelelő mennyiségű és minőségű információt kapják meg a cég stratégiájáról, céljairól, a vezetői döntések hátteréről. De mennyi a megfelelő? És kinek mire van szüksége? Egyáltalán hogyan is néz ki az adott belső kommunikációs rendszer? Ezek az izgalmas kérdések vezéreltek bennünket kutatási kompetenciánk kialakításában.
A belső kommunikációs hálózatok jelentik egy vállalat információs vérkeringését. A formalizált, tudatosan szervezett és működtetett kommunikáció mellett a szóbeszéd és az informális kommunikáció minden esetben létező jelenség, még akkor is, ha nem veszünk róla tudomást. A belső pletyka nem korlátozható, de ösztönözhető és irányítható. Ez az erőforrás – a mítoszok, tévhitek miatt – a legtöbbször kiaknázatlan marad, sőt, gyakran a formális kommunikáció ellenében hat, mert „vakfolt” a menedzsment számára. A formális és a nem formális belső kommunikáció egymás mellett létezik, de nem ugyanarról tájékoztat. Eltéréseik torzítólag hatnak a szervezet célkitűzéseire, értékrendjére, működésének hatékonyságára. Az sem meglepő, hogy a pletyka lényeges tényezője a humán erőforrás mozgásának. A vezetők és a beosztottak hierarchiájában a kommunikáció áramlását illetően a legtöbb esetben van egy “záróvonal”, amely azonosítható, a kutatási eredmények támogatásával oldható, ezáltal a szervezeti fogalomhasználat zavaró eltérései csökkenhetnek.
Az informális kommunikáció megismerésével, a formális kommunikációtól való eltéréseinek feltárásával, a belső kommunikációs hálózatok feltérképezésével, valamint az adott helyzetre kialakított folyamatokkal a menedzsment számára új, hatékony eszközök hozhatók létre a vállalatirányítás javítására. Mozgósíthatók a belső tartalékok, erősíthető a lojalitás, fejleszthető a dolgozói márkaépítés, az employee branding. Magyarországon egyedülálló szakértelem, a téma teljes elméleti és gyakorlati eszköztára áll rendelkezésünkre a feladatok megoldására.