fbpx

Kompetenciák

KOMMUNIKÁCIÓS AUDIT

KOMMUNIKÁCIÓS AUDIT

Minden vállalat célja, hogy az ott dolgozók együttműködése értéket hozzon létre, mégpedig hatékonyan, versenyképesen. Ezt az együttműködést a kommunikáció teremti meg. Így cserélünk információt, dolgozunk össze, alkotunk csapatot. A kommunikáció ilyen értelemben maga a vérkeringés, ezért fontos, hogy egészséges, funkcionális legyen.

A vállalati kommunikáció auditja átfogó, üzletorientált, hatékonyság- és minőségjavító folyamat. Célja az üzleti koncepció támogatása, a menedzsment korszerű modelljének kialakítása. Általa jut kellő térhez az innováció, a leardership és az átgondoltság, és kap aktív támogatást a közösség. Az audit nyit kaput az elérési stratégiának, a folyamatok kommunikációs racionalizálásának és a kommunikáció fejlesztésnek.

Jellemző hívószavak:

#megakadás #információvesztés #domináló pletyka #együttműködés hiánya #túlterheltség #motivációhiány #vezetők és beosztottak nagy távolsága #fluktuáció #blokkolás #selejt növekedése #minőség csökkenése #norma romlása

Pletykakontroll

PLETYKAKONTROLL

A céges pletyka önmagában nem feltétlenül jelent problémát, egészséges mértékben segíti a közösség összetartozását, megerősítését. Ám ha kilép ebből a körből és átvesz munkakommunikációs funkciókat, az már kockázatot jelent. És mikor lép ki a biztonságos keretek közül? Ha az információ iránti alapvető igényt nem képes kiszolgálni a formális, hivatalos rendszer.

A pletykakontroll tüneteket azonosít, okokat tár fel, összefüggéseket elemez és segít visszaállítani, vagy éppen kialakítani a formális és informális kommunikáció egészéges egyensúlyát, amely nem tehertétel a szervezet számára, hanem hasznos eszközrendszer, a hatékonyságot javító tényező. Így érhető el, hogy a kommunikáció nem viszi, hanem hozza a pénzt.

Jellemző hívószavak:

#domináns pletyka #szóbeszéd #informális véleményvezérek #gyakori félreértések #irányítás elvesztése #vízzáró réteg a kommunikációban #gyengülő vezetői hitelesség #bizalmatlanság a közösségben #munkaerő-vesztés

Elérési stratégia

ELÉRÉSI STRATÉGIA – kommunikációs keretrendszer

A vállalati kommunikáció és folyamatok auditját követi a cselekvés keretrendszerének kialakítása. Ehhez mindenekelőtt el kell érni mindazt házon belül és kívül, akit szeretnénk, mégpedig hatékonyan, gyorsan, a legkevesebb áttétellel.

Miért elérési stratégiáról beszélünk és nem a megszokott, hagyományos kommunikációról? Mert annál ma már jóval többre van szükség. Az elérésben benne van a hatékonyság igénye. Vagyis, a kommunikáció nem válik öncélúvá, nem akad meg, ahogy az gyakran megesik a vállalati közegben szervezeti egységek, beosztotti szintek között. Az elérési stratégia az üzleti szempontokat figyelembe vevő komplex rendszer, amely keretet ad, szemléletet formál, bevon, áramoltat, mér, elemez és beavatkozik szükség esetén. Az elérési stratégia az eredményorientált menedzsmentet szolgálja hatékonnyá, „lean-né” téve a kommunikációt.

Jellemző hívószavak:

#irányvesztés #hiányzó felelősségvállalás #nem egyértelmű kompetenciák #öncélú cselekvés #passzivitás a kommunikációban #magukra hagyott munkavállalók #erősödő fluktuáció

Speciális kommunikációs területek

LEAN  KOMMUNIKÁCIÓ, PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ

A projektek sikeres véghezvitelének, a lean szemlélet széleskörű és hatékony megvalósításának, a minőség autonóm, elemi szintű felvállalásának egy közös pontja van: a szakszerű, proaktív, rendszerszintű kommunikáció tervezés. Aki ezt felismeri, képessé teheti szervezetét arra, hogy a világ változásaira versenyképesen reagáljon. Sőt, ennél is nagyobb a tét. A szervezetet és az egyént egyaránt megterhelik a változások, az új projektek, folyamatok. Ebben a helyzetben úgy teremthető meg a támogatás, hogy az összhatásában profizmust sugall, bevonást, motivációt eredményez. Ezek pedig ma különösen fontos szempontok a minőségi munkaerő megtartásában. A piacon elsők között adunk rendszerszintű megoldást ezekre a kérdésekre.

Jellemző hívószavak:

#ellenállás a változások iránt #megbukó lean bevezetés #elhúzódó projektek #szervezeti ellenállás

Érdekérvényesítés újratöltve

FOLYAMAT OPTIMALIZÁLÁS

A piaci igények egyre gyorsuló változása és a vállalati struktúrák merevsége folyamatos feszültséget jelentenek a vállalati operációban. A versenyképesség meghatározó feltétele, hogy milyen gyorsan tudunk reagálni, változtatni, és mindeközben a működési veszteségeket minimalizálhassuk. Process Mapping révén áttekintjük a folyamatokat információs oldalról, feltárjuk a kockázatokat és segítünk azokat áramvonalasabbá tenni.

Jellemző hívószavak:

#szervezeti egységek konfliktusai #lassú reakció #információvesztés #informális folyamatok #stressz #vezetői kontroll csökkenése